1905321900 80-Ostatní

1905 32 05 až 1905 32 99-Oplatky a malé oplatky

Viz doplňková poznámka 1 k této kapitole a vysvětlivky k HS k číslu 1905, odstavec A) 9).

1905 32 19