9022900010 80-Panely pro rentgenové přístroje (ploché panelové rentgenové snímače / rentgenové snímače) skládající se ze skleněné desky s maticí tenkovrstvých tranzistorů, pokryté filmem z amorfního křemíku, potažené scintilační vrstvou jodidu cesného a metalizovanou ochrannou vrstvou, nebo potažené vrstvou amorfního selenu

9022 90 00-Ostatní, včetně částí, součástí a příslušenství

Do této podpoložky patří beryliová okénka pro rentgenky.

9022 90 00 10

9022900090 80-Ostatní

9022 90 00-Ostatní, včetně částí, součástí a příslušenství

Do této podpoložky patří beryliová okénka pro rentgenky.

9022 90 00 90

9022000000 80-Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama, též pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely, včetně radiografických nebo radioterapeutických přístrojů, rentgenky a jiná zařízení k výrobě rentgenových paprsků, generátory vysokého napětí, ovládací panely a stoly, prosvětlovací štíty, vyšetřovací a ozařovací stoly, křesla a podobné výrobky

9022-Rentgenové přístroje a přístroje používající záření alfa, beta nebo gama, též pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely, včetně radiografických nebo radioterapeu- tických přístrojů, rentgenky a jiná zařízení k výrobě rentgenových paprsků, generátory vysokého napětí, ovládací panely a stoly, prosvětlovací štíty, vyšetřovací a ozařovací stoly, křesla a podobné výrobky

9022

9022120000 10-Rentgenové přístroje, též pro lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské účely, včetně radiografických nebo radioterapeutických přístrojů

9022 12 00-Počítačové tomografické přístroje

Viz vysvětlivky k HS k položce 9022 12.
Avšak, systémy pro záznam obrazu, které neobsahují rentgenový přístroj a které digitalizují, editují a ukládají analogové obrazové signály dodávané vnější videokamerou, patří do čísla 8543. V podstatě se skládají z analogově-digitálního převodníku, procesního počítače, monitorů a magnetické páskové nebo diskové paměti.

9022 12