8441103000 80-Knihařské řezačky

8441 10 30-Knihařské řezačky

Do této podpoložky patří stroje, které řežou stohy papíru jedním břitem, zatímco rameno umístěné nad řezacím stolem drží papír na místě ve směru řezání.
Do této podpoložky rovněž patří stroje s jedním nožem a otočným řezacím stolem pro zařezávání knižních bloků, které po prvním a druhém řezání otočí knižní bloky o 90°.

8441 10 30

6908901100 10-Z běžné keramiky

6908 90 11 a 6908 90 20-Z běžné keramiky

Viz vysvětlivky k podpoložce 6912 00 10.

6908 90 11-Dvojité obkladačky typu „Spaltplatten“

K výrobě obkladaček „Spaltplatten“ se používá protlačovací lis, který tvaruje připravenou plastickou hmotu do dvojitých obkladaček, které se řežou do podélných sad, suší se a vypalují.
Po vypálení se dvojité obkladačky rozdělují na dvě samostatné obkladačky. Pro obkladačky typu „Spaltplatten“ jsou charakteristické rýhy na rubu.
Z výrobních důvodů mají dvojité obkladačky typu „Spaltplatten“ na dvou delších stranách stupňovitou hranu. Během výroby tyto hrany ochraňují líc obkladačky před poškozením. Vzdálenost mezi vnitřní hranou a vystouplou, vnější, ochrannou hranou je maximálně 2 mm.
Dvojité obkladačky typu „Spaltplatten“ se vyrábějí v různých barvách, tvarech a velikostech. Jejich povrch může být rovný, profilovaný, rýhovaný nebo jinak dekorativně upravený.
Dvojité obkladačky typu „Spaltplatten“ mají normálně následující vzhled:

6908 90 11

6908901100 80-Dvojité obkladačky typu „Spaltplatten“

6908 90 11 a 6908 90 20-Z běžné keramiky

Viz vysvětlivky k podpoložce 6912 00 10.

6908 90 11-Dvojité obkladačky typu „Spaltplatten“

K výrobě obkladaček „Spaltplatten“ se používá protlačovací lis, který tvaruje připravenou plastickou hmotu do dvojitých obkladaček, které se řežou do podélných sad, suší se a vypalují.
Po vypálení se dvojité obkladačky rozdělují na dvě samostatné obkladačky. Pro obkladačky typu „Spaltplatten“ jsou charakteristické rýhy na rubu.
Z výrobních důvodů mají dvojité obkladačky typu „Spaltplatten“ na dvou delších stranách stupňovitou hranu. Během výroby tyto hrany ochraňují líc obkladačky před poškozením. Vzdálenost mezi vnitřní hranou a vystouplou, vnější, ochrannou hranou je maximálně 2 mm.
Dvojité obkladačky typu „Spaltplatten“ se vyrábějí v různých barvách, tvarech a velikostech. Jejich povrch může být rovný, profilovaný, rýhovaný nebo jinak dekorativně upravený.
Dvojité obkladačky typu „Spaltplatten“ mají normálně následující vzhled:

6908 90 11