KAPITOLA 96-RŮZNÉ VÝROBKY

KAPITOLA 96-RŮZNÉ VÝROBKY

KAPITOLA 96-RŮZNÉ VÝROBKY

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) tužky pro kosmetické nebo toaletní účely (kapitola 33);
b) výrobky kapitoly 66 (například části a součásti deštníků nebo vycházkových holí);
c) bižuterie (číslo 7117);
d) části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné
zboží z plastů (kapitola 39);
e) nožířské nebo jiné výrobky kapitoly 82 s rukojetěmi nebo s jinými částmi a součástmi z řezbářských nebo formovacích
materiálů; do čísla 9601 nebo 9602 však patří samostatně předkládané rukojeti nebo jiné části a součásti takových výrobků;
f) výrobky kapitoly 90 (například obruby a obroučky na brýle (číslo 9003), rýsovací pera (číslo 9017), kartáčky speciálně určené
pro použití v zubolékařství nebo pro lékařské, chirurgické nebo zvěrolékařské účely (číslo 9018));
g) výrobky kapitoly 91 (například pouzdra hodin nebo hodinek);
h) hudební nástroje, jejich části, součásti nebo příslušenství (kapitola 92);
ij) výrobky kapitoly 93 (zbraně a jejich části a součásti);
k) výrobky kapitoly 94 (například nábytek, svítidla a osvětlovací zařízení);
l) výrobky kapitoly 95 (hračky, hry, sportovní potřeby) nebo
m) umělecká díla, sběratelské předměty nebo starožitnosti (kapitola 97).
2. V čísle 9602, výraz „rostlinné nebo nerostné řezbářské materiály“ znamená:
a) tvrdá jádra, zrnka, skořápky a ořechy a podobné rostlinné materiály používané pro řezbářství (například rostlinná slonovina nebo
ořechy palmovníku dum);
b) jantar, mořská pěna, aglomerovaný jantar a aglomerovaná mořská pěna, jakož i gagát (černý jantar) a nerostné látky gagátu
(černému jantaru) podobné.
3. V čísle 9603 se výrazem „připravené kartáčové svazečky k výrobě kartáčnických výrobků“ rozumějí nezasazené svazečky chlupů,
rostlinných vláken nebo jiných materiálů, připravené k výrobě košťat, smetáčků, štětců, štětek, kartáčů nebo kartáčků nebo vyžadující
k tomuto účelu pouze drobné další opracování jako zarovnání nebo zabroušení konců.
4. Výrobky této kapitoly, jiné než čísel 9601 až 9606 nebo 9615, zůstávají zařazeny v této kapitole, i když jsou zcela nebo zčásti
z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy, z přírodních nebo uměle pěstovaných perel nebo z drahokamů nebo
polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných). Do čísel 9601 až 9606 a 9615 však patří výrobky, u kterých
přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstituované), drahé kovy nebo
kovy plátované drahými kovy tvoří pouze jednoduché ozdoby nebo nevýznamné příslušenství.
Doplňková poznámka
1. Podpoložky 9619 00 71 až 9619 00 89 zahrnují zboží z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken.
Tyto podpoložky zahrnují také složené zboží sestávající z:
a) vnitřní vrstvy (například z netkaných textilií) určené k odvádění tekutiny od pokožky uživatele a k předcházení odření;
b) savého jádra pro hromadění a uchovávání tekutiny až do doby odstranění výrobku;
c) vnější vrstvy (například z plastů), jež má zamezit úniku tekutiny ze savého jádra.

KAPITOLA 96

KAPITOLA 95-HRAČKY, HRY A SPORTOVNÍ POTŘEBY; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KAPITOLA 95-HRAČKY, HRY A SPORTOVNÍ POTŘEBY; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poznámka 4 Kombinace, které mají být na základě této poznámky zařazeny do čísla 9503, sestávají z jednoho nebo více výrobků čísla 9503 kombinovaných s jedním nebo více výrobky jiných čísel, jež jsou společně baleny pro drobný prodej, a mají podstatné rysy hraček.
Tyto kombinace získávají podstatné rysy hraček nejen na základě balení, ale také významu, hodnoty a použití jejich součástí.
Zařazení těchto kombinací do příslušné podpoložky je určeno výrobky zahrnutými do čísla 9503, jež jsou součástí kombinace; ostatní složky se nezohledňují.
Například:
— panenku z plastu plněnou sladkostmi je třeba zařadit do podpoložky 9503 00 21,
— figurku představující klauna, cirkusový stan, hračku ve tvaru zvířátek a kroužek na klíče je třeba zařadit do podpoložky 9503 00 70 jako soupravu hraček sestávající z figurky, stanu a hraček ve tvaru zvířátek.

KAPITOLA 95-HRAČKY, HRY A SPORTOVNÍ POTŘEBY; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) svíčky (číslo 3406);
b) pyrotechnické výrobky pro zábavu nebo jiné pyrotechnické výrobky čísla 3604;
c) nitě, monofilamenty, šňůry, střívka nebo podobné výrobky pro rybolov, též nařezané na délku, avšak nepřipevněné do
rybářských udic, kapitoly 39, čísla 4206 nebo třídy XI;
d) sportovní tašky a vaky nebo jiné schránky čísel 4202, 4303 nebo 4304;
e) sportovní oděvy nebo maškarní kostýmy, z textilních materiálů, kapitol 61 nebo 62;
f) textilní vlajky nebo prapory, nebo plachty pro čluny, windsurfing nebo pro pozemní plachetní vozidla kapitoly 63;
g) sportovní obuv (jiná než obuv s připevněnými bruslemi nebo kolečkovými bruslemi) kapitoly 64 nebo sportovní pokrývky hlavy
kapitoly 65;
h) vycházkové hole, biče, jezdecké bičíky a podobné výrobky (číslo 6602), jakož i jejich části a součásti (číslo 6603);
ij) nezasazené skleněné oči pro panenky nebo jiné hračky, čísla 7018;
k) části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné
výrobky z plastů (kapitola 39);
l) zvony, zvonky, gongy nebo podobné výrobky čísla 8306;
m) čerpadla na kapaliny (číslo 8413), stroje a přístroje k filtrování nebo čištění kapalin nebo plynů (číslo 8421), elektrické motory
(číslo 8501), elektrické transformátory (číslo 8504) disky, pásky, energeticky nezávislá polovodičová paměťová zařízení, „čipové
karty“ a jiná média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu, též nahraná (číslo 8523), rádiové přístroje pro dálkové řízení
(číslo 8526) nebo bezdrátová infračervená zařízení pro dálkové ovládání (číslo 8543);
n) sportovní vozidla (jiná než sáňky, boby a podobné výrobky) třídy XVII;
o) dětská jízdní kola (číslo 8712);
p) sportovní plavidla, jako kánoe a skify (kapitola 89) nebo jejich pohonné prostředky (kapitola 44, jsou-li dřevěné);
q) ochranné brýle a podobné výrobky pro sporty nebo hry pod širým nebem (číslo 9004);
r) vábničky nebo píšťalky (číslo 9208);
s) zbraně a ostatní výrobky kapitoly 93;
t) elektrické girlandy všech druhů (číslo 9405);
u) struny pro rakety, stany nebo jiné výrobky pro táboření nebo prstové rukavice, palčáky a rukavice bez prstů (zařazují se podle
materiálu, ze kterého jsou vyrobeny); nebo
v) stolní nádobí a náčiní, kuchyňské nádobí a náčiní, toaletní výrobky, koberce a jiné textilní podlahové krytiny, oděvy, ložní prádlo,
prádlo stolní, toaletní a kuchyňské a podobné předměty s užitkovou funkcí (zařazují se podle základního materiálu).
2. Do této kapitoly patří též výrobky, u nichž přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy (přírodní,
syntetické nebo rekonstituované), drahé kovy nebo kovy plátované drahými kovy tvoří pouze jednoduché ozdoby nebo nepodstatné
příslušenství.
3. S výhradou výše uvedené poznámky 1 se části, součásti a příslušenství, které jsou vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s výrobky
této kapitoly zařazují jako tyto výrobky.
4. S výhradou výše uvedené poznámky 1 patří do čísla 9503, inter alia, výrobky tohoto čísla kombinované s jedním nebo více předměty,
které nelze považovat za soupravu (sadu) ve smyslu ustanovení všeobecného pravidla pro výklad 3 b) a které, pokud jsou předkládány
samostatně, by byly zařazeny do jiných čísel, za předpokladu, že takovéto výrobky jsou společně baleny pro drobný prodej a takováto
kombinace má podstatné rysy hraček.
5. Do čísla 9503 nepatří výrobky, které jsou, z důvodu jejich konstrukce, tvaru nebo materiálu, rozpoznatelné jako výrobky určené
výlučně pro zvířata, např. „hračky pro zvířata“ (zařazují se do svých příslušných čísel).
Poznámka k položkám
1. Do položky 9504 50 patří:
a) videoherní konzole, z nichž je obraz reprodukován na televizním přijímači, monitoru nebo jiné externí obrazovce či ploše; nebo
b) automaty na videohry s vlastní obrazovkou, též přenosné.
Do této položky nepatří videoherní kontole nebo automaty fungující po vhození mince, vložení bankovky, bankovní karty, žetonů
nebo podobného platebního prostředku (položka 9504 30).

KAPITOLA 95

KAPITOLA 94-NÁBYTEK; LŮŽKOVINY, MATRACE, VLOŽKY DO POSTELÍ, POLŠTÁŘE A PODOBNÉ VYCPÁVANÉ VÝROBKY; SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ, JINDE NEUVEDENÁ ANI NEZAHRNUTÁ; SVĚTELNÉ ZNAKY, SVĚTELNÉ UKAZATELE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY

KAPITOLA 94-NÁBYTEK; LŮŽKOVINY, MATRACE, VLOŽKY DO POSTELÍ, POLŠTÁŘE A PODOBNÉ VYCPÁVANÉ VÝROBKY; SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ, JINDE NEUVEDENÁ ANI NEZAHRNUTÁ; SVĚTELNÉ ZNAKY, SVĚTELNÉ UKAZATELE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY

KAPITOLA 94-NÁBYTEK; LŮŽKOVINY, MATRACE, VLOŽKY DO POSTELÍ, POLŠTÁŘE A PODOBNÉ VYCPÁVANÉ VÝROBKY; SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ, JINDE NEUVEDENÁ ANI NEZAHRNUTÁ; SVĚTELNÉ ZNAKY, SVĚTELNÉ UKAZATELE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) matrace, podušky a polštáře nafukovací (pneumatické) nebo k plnění vodou, kapitol 39, 40 nebo 63;
b) zrcadla určená k umístění na podlahu nebo na zem (například toaletní zrcadla) čísla 7009;
c) výrobky kapitoly 71;
d) části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV), podobné zboží
z plastů (kapitola 39) nebo trezory čísla 8303;
e) nábytek, který je speciálně konstruovaný jako součást chladicích nebo mrazicích zařízení čísla8418; nábytek speciálně
konstruovaný pro šicí stroje (číslo 8452);
f) svítidla nebo osvětlovací zařízení kapitoly 85;
g) nábytek speciálně konstruovaný jako části a součásti přístrojů čísla 8518 (číslo 8518), čísel 8519 nebo 8521 (číslo 8522) nebo
čísel 8525 až 8528 (číslo 8529);
h) výrobky čísla 8714;
ij) zubolékařská křesla s vestavěnými zubolékařskými přístroji čísla 9018 a zubolékařskými plivátky (číslo 9018);
k) výrobky kapitoly 91 (například hodiny a pouzdra hodin); nebo
l) nábytek nebo svítidla nebo osvětlovací zařízení, mající povahu hraček (číslo 9503), kulečníkové stoly nebo nábytek speciálně
konstruovaný pro hry (číslo 9504), jakož i nábytek pro kouzelnické triky a dekorační výrobky (jiné než elektrické girlandy) jako
jsou lampiony (číslo 9505).
2. Výrobky (jiné než části a součásti) uvedené v číslech 9401 až 9403 se zařazují do těchto čísel pouze, pokud jsou určeny pro umístění
na podlahu nebo na zem.
Do těchto čísel však patří, i pokud jsou určeny k zavěšení, připevnění na stěnu nebo položení na sebe:
a) skříně, knihovny, jiný policový nábytek (včetně jednotlivých polic předložených s konzolami pro upevnění na zeď) a sektorový
nábytek;
b) sedadla a lůžka.
3. A) V číslech 9401 až 9403 se odkaz na části a součásti nevztahuje na desky (též nařezané do tvaru, avšak nekombinované s jinými
částmi nebo součástmi) ze skla (včetně zrcadel), z mramoru, kamene nebo jakýchkoli jiných materiálů uvedených v kapitolách 68
nebo 69.
B) Výrobky čísla 9404, předkládané samostatně, se nezařazují do čísel 9401, 9402 nebo 9403 jako části a součásti.
4. Ve smyslu čísla 9406 se výrazem „montované stavby“ rozumějí stavby dokončené v továrně nebo dodávané v podobě stavebních dílů
předkládaných společně, které mají být smontovány na místě, jako jsou ubytovny, dílenské objekty, kanceláře, školy, obchody, kolny,
garáže nebo podobné stavby.

KAPITOLA 94

KAPITOLA 93-ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KAPITOLA 93-ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KAPITOLA 93-ZBRANĚ A STŘELIVO; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) výrobky kapitoly 36 (například roznětky, rozbušky, signální rakety);
b) části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné
zboží z plastů (kapitola 39);
c) bojová obrněná vozidla (číslo 8710);
d) zaměřovací dalekohledy nebo jiná optická zařízení pro zbraně, kromě případů, kdy jsou upevněny na zbraních nebo kdy nejsou
sice na zbraních upevněny, avšak jsou předkládány spolu se zbraněmi, ke kterým jsou určeny (kapitola 90);
e) luky, šípy, tupé zbraně pro sportovní šerm nebo zbraně mající povahu hraček (kapitola 95); nebo
f) sběratelské předměty nebo starožitnosti (číslo 9705 nebo 9706).
2. Ve smyslu čísla 9306 výraz „jejich části a součásti“ nezahrnuje rádiové nebo radarové přístroje čísla 8526.

KAPITOLA 93

KAPITOLA 91-HODINY A HODINKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI

KAPITOLA 91-HODINY A HODINKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI

KAPITOLA 91-HODINY A HODINKY A JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) hodinová nebo hodinková skla a sklíčka nebo hodinová závaží (zařazovaná podle povahy materiálu, ze kterého jsou vyrobena);
b) hodinkové řetízky (číslo 7113 nebo 7117, podle druhu);
c) části a součásti všeobecně použitelné definované v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné výrobky
z plastů (kapitola 39) nebo z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy (zpravidla číslo 7115); hodinové nebo
hodinkové pružiny se však zařazují jako části a součásti hodin a hodinek (číslo 9114);
d) ložiskové kuličky (číslo 7326 nebo 8482, podle druhu);
e) výrobky čísla 8412 konstruované k chodu bez krokového mechanismu;
f) kuličková ložiska (číslo 8482) nebo
g) výrobky kapitoly 85, ještě nesmontované vzájemně nebo s jinými komponenty do hodinkových nebo hodinových strojků nebo do
výrobků vhodných pro použití výhradně nebo hlavně jako části a součásti takových strojků (kapitola 85).
2. Do čísla 9101 patří pouze hodinky s pouzdrem zcela z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy nebo ze stejných
materiálů kombinovaných s přírodními nebo uměle pěstovanými perlami či s drahokamy či polodrahokamy (přírodními, umělými
nebo rekonstituovanými) čísel 7101 až 7104. Hodinky s pouzdrem z obecných kovů vykládaným drahými kovy patří do čísla 9102.
3. Ve smyslu této kapitoly se výrazem „hodinkové strojky“ rozumí zařízení, jehož regulaci zajišťuje nepokoj s vláskem (kompletka),
křemen nebo jakýkoliv jiný systém schopný určovat časové intervaly se zobrazením nebo systém, který umožňuje vestavět
mechanické zobrazení. Tloušťka těchto strojků nesmí být větší než 12 mm a jejich šířka, délka nebo průměr nesmí být větší než 50
mm.
4. S výhradou ustanovení poznámky 1 se do této kapitoly zařazují strojky a jiné části a součásti použitelné jak pro hodiny nebo hodinky,
tak i pro jiné výrobky (například pro přesné přístroje).

KAPITOLA 91

KAPITOLA 90-OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KAPITOLA 90-OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KAPITOLA 90-OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) výrobky používané ve strojích, přístrojích nebo pro jiné technické účely, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého
kaučuku (číslo 4016), z přírodní nebo kompozitní usně (číslo 4205) nebo z textilních materiálů (číslo 5911);
b) podpůrné pásy nebo jiné podpůrné výrobky z textilních materiálů, jejichž schopnost k podpoře nebo držení orgánu je založena
výhradně na jejich elastičnosti (například pásy pro těhotné ženy, obvazové pásy hrudníku, obvazové pásy břišní krajiny,
podpůrné výrobky pro klouby nebo svaly) (třída XI);
c) žáruvzdorné výrobky čísla 6903; keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely čísla 6909;
d) opticky neopracovaná skleněná zrcadla čísla 7009 nebo zrcadla z obecných kovů nebo z drahých kovů, která nemají povahu
optických článků (číslo 8306 nebo kapitola 71);
e) zboží čísel 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 nebo 7017;
f) části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné
zboží z plastů (kapitola 39);
g) čerpadla vybavená měřicím zařízením čísla 8413; váhy na počítání nebo kontrolu, jakož i závaží předkládaná samostatně (číslo
8423); zdvihací nebo manipulační zařízení (čísla 8425 až 8428); řezačky na papír, kartón nebo lepenku všech druhů (číslo
8441); zařízení pro nastavení pracovních dílců nebo nástrojů na obráběcích strojích, čísla 8466, včetně zařízení s optickým
zařízením pro čtení stupnice (například tzv. „optické“ dělicí hlavy), avšak kromě čistě optických zařízení (například dostřeďovací
a zaměřovací dalekohledy); počítací stroje (číslo 8470); ventily a ostatní zařízení (čísla 8481); stroje, přístroje a zařízení (včetně
přístrojů pro promítání nebo realizaci předloh obvodů na citlivé (senzitivní) polovodičové materiály) čísla 8486;
h) světlomety pro jízdní kola nebo motorová vozidla (číslo 8512); přenosná elektrická svítidla čísla 8513; kinematografické přístroje
pro záznam, reprodukci nebo opakovaný záznam zvuku (číslo 8519); snímače zvuku (číslo 8522); televizní kamery, digitální
fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry) (číslo 8525); radiolokační a radiosondážní přístroje
(radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení (číslo 8526); konektory pro optická vlákna, pro svazky
optických vláken nebo pro kabely z optických vláken (číslo 8536); číslicové ovládací přístroje čísla 8537; žárovky pro světlomety,
tzv. „zapečetěné světlomety“ čísla 8539; kabely z optických vláken čísla 8544;
ij) světlomety čísla 9405;
k) výrobky kapitoly 95;
l) duté míry, které se zařazují podle povahy materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, nebo
m) cívky, bubny nebo podobné nosiče (které se zařazují podle povahy materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, například do čísla 3923
nebo do třídy XV).
2. S výhradou výše uvedené poznámky 1 se části, součásti a příslušenství strojů, přístrojů, nástrojů nebo výrobků této kapitoly zařazují
podle následujících pravidel:
a) části, součásti a příslušenství, které jsou zbožím zahrnutým v jakémkoliv z čísel této kapitoly nebo kapitol 84, 85 nebo 91 (jiném,
než je číslo 8487, 8548 nebo 9033), se ve všech případech zařazují do jejich příslušných čísel bez ohledu na stroje, přístroje nebo
nástroje, pro které jsou určeny;
b) ostatní části, součásti a příslušenství, jsou-li vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s konkrétním druhem stroje, nástroje nebo
přístroje nebo s několika stroji, nástroji nebo přístroji téhož čísla (včetně strojů, nástrojů nebo přístrojů čísla 9010, 9013 nebo
9031), se zařazují jako tyto stroje, nástroje nebo přístroje;
c) všechny ostatní části, součásti a příslušenství se zařazují do čísla 9033.
3. Ustanovení poznámek 3 a 4 ke třídě XVI platí též pro tuto kapitolu.
4. Do čísla 9005 nepatří zaměřovací dalekohledy k upevnění na zbraně, periskopy pro ponorky nebo tanky nebo dalekohledy pro stroje,
přístroje, nástroje nebo zařízení této kapitoly nebo třídy XVI; takovéto optické zaměřovače a dalekohledy se zařazují do čísla 9013.
5. Měřicí nebo kontrolní optické nástroje, přístroje nebo stroje, které lze zařadit jak do čísla 9013, tak i do čísla 9031, se zařazují do čísla
9031.
6. Pro účely čísla 9021 výraz „ortopedické pomůcky a přístroje“ znamená pomůcky a přístroje určené k:
— prevenci nebo nápravě tělesných deformit nebo
— podpírání či držení částí těla po prodělané nemoci, operaci nebo po úrazu.
Ortopedické pomůcky a přístroje zahrnují též obuv a speciální vložky do bot konstruované k nápravě ortopedických potíží, za
předpokladu, že jsou buď 1. vyrobeny na míru, nebo 2. vyrobeny ve velkém, předkládané jednotlivě a nikoli v párech, a konstruované
tak, že je lze obout na každou nohu stejně (jak na pravou, tak na levou).
7. Do čísla 9032 patří pouze:
a) nástroje a přístroje pro automatickou kontrolu a regulaci průtoku, hladiny, tlaku či jiných proměnných charakteristik kapalin nebo
plynů anebo pro automatickou kontrolu a regulaci teploty, bez ohledu na to, zda jejich činnost závisí nebo nezávisí na elektrickém
jevu, který se mění podle automaticky kontrolovaného a regulovaného činitele, které jsou určeny převádět tento činitel do
požadované hodnoty a udržovat ho v požadované hodnotě, stabilizované proti odchylkám, prostřednictvím nepřetržitého nebo
periodického měření jeho aktuální hodnoty, a
b) automatické regulátory elektrických veličin, jakož i nástroje nebo přístroje pro automatickou kontrolu a regulaci neelektrických
veličin, jejichž činnost závisí na elektrickém jevu, který se mění podle automaticky kontrolovaného a regulovaného činitele, které
jsou určeny převádět tento činitel do požadované hodnoty a udržovat ho v požadované hodnotě, stabilizované proti odchylkám,
prostřednictvím nepřetržitého nebo periodického měření jeho aktuální hodnoty.
Doplňková poznámka
1. Ve smyslu podpoložek , 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 11, 9024 10 13,
9024 10 19, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10,
9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 20 91, 9030 33 10, 9030 89 30, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 a 9032 10 20,
výraz „elektronické“ označuje nástroje a přístroje, do kterých je zabudován jeden nebo více výrobků čísla 8540, 8541 nebo 8542, avšak pro účely
této poznámky nelze brát v úvahu výrobky čísla 8540, 8541 nebo 8542, jejichž výhradní funkcí je usměrňování napětí nebo které jsou pouze částí
energetického napájení těchto nástrojů nebo přístrojů.

KAPITOLA 90

TŘÍDA XVI-STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ

TŘÍDA XVI-STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ

Poznámka 4 Pokud není stanoveno jinak, může být přenos rovněž vytvořen pomocí zařízení (též zabudovaného do jednotlivých komponentů), které používá infračervené paprsky, radiové vlny nebo laserové paprsky atd. na krátké vzdálenosti.
Doplňková poznámka 1 A. Nástroje a nářadí k montáži nebo údržbě strojů
Aby byly zařazeny s příslušnými stroji, musí nástroje a nářadí pro montáž nebo údržbu splňovat následující tři podmínky, týkající se jejich povahy, zamýšleného použití a předložení:
1. musí jít o nástroje a nářadí, tj. ruční nástroje a nářadí čísla 4417 00 00 nebo čísla 8205 nebo, například, o nástroje a nářadí patřící do podpoložky 8203 20 00, 8203 30 00, 8203 40 00, 8204 11 00, 8204 12 00, 9603 29 80, 9603 30 90, 9603 40 10, 9603 40 90, 9603 90 91 nebo 9603 90 99.
Měřící a kontrolní přístroje kapitoly 90 jsou ve všech případech vyloučeny;
2. jejich zamýšlené použití musí být pro montáž nebo údržbu příslušného stroje. Pokud jde o stejné nástroje a nářadí, pak se pouze ty, které musí být použity současně, zařazují s příslušným strojem. Pokud jde o různé nástroje a nářadí, pak je povolen pouze jeden z každého druhu nástroje;
3. musí být předkládány k celnímu řízení současně s příslušnými stroji.
B. Vyměnitelné nástroje
Aby byly zařazeny s příslušnými stroji, musí vyměnitelné nástroje splňovat tři podmínky:
1. musí jít o nástroje, tj. nástroje patřící do čísla 8207 nebo, například, nástroje patřící do čísla 4016, 5911 a 6909 nebo podpoložky 4205 00 11, 4205 00 19, 6804 10 00, 6804 21 00, 6804 22 12, 6804 22 18, 6804 22 30, 6804 22 50, 6804 22 90, 6804 23 00 nebo 9603 50 00.
Formy (číslo 8480) a příslušenství, včetně pomocných zařízení (například čísla 8466) se nepovažují za nástroje a tudíž se neposuzují podle této doplňkové poznámky;
2. musí tvořit součást obvyklého vybavení příslušných strojů.
Dále jsou uvedeny součásti, které se pokládají za obvyklé vybavení stroje:
a) jakýkoliv počet stejných nástrojů, které lze použít na stroji současně;
b) jeden z každého druhu nástroje, jestliže jsou nástroje různé;
3. musí se běžně prodávat s příslušným strojem a musí být s tímto strojem předkládány k celnímu řízení.
Doplňková poznámka 3 Stroj v rozmontovaném nebo nesmontovaném stavu je možné dovézt v několika zásilkách v určitém časovém období, jestliže je toto vhodné z obchodního nebo dopravního hlediska.
Aby bylo možné deklarovat různé součásti pod stejným sazebním číslem, položkou nebo podpoložkou jako smontovaný stroj, musí deklarant písemně požádat celní úřad nejpozději při první zásilce a připojit:
a) nákres, nebo, v případě nutnosti, několik nákresů, stroje s výrobními čísly nejdůležitějších součástí;
b) obecný soupis obsahující označení charakteristik a přibližných hmotností různých součástí a výrobní čísla hlavních součástí, na které se odkazuje výše.
Žádost může být akceptována pouze při realizaci kontraktu na dodávku stroje, který lze považovat za kompletní pro účely kombinované nomenklatury.
Všechny součásti musí být dovezeny přes stejný vstupní bod ve stanoveném časovém období. Ve zvláštních případech však mohou kompetentní orgány povolit dovoz přes několik vstupních bodů. Tato lhůta se nesmí být překročena, pokud prodloužení termínu nepožadují kompetentní orgány.
Při každém částečném dovozu se musí předložit seznam součástí tvořících zásilku, který musí obsahovat odkazy na obecný soupis uvedený výše. Celní prohlášení pro každou zásilku musí obsahovat popis jak součásti nebo součástí tvořících zásilku, tak i kompletního stroje.

TŘÍDA XVI-STROJE A MECHANICKÁ ZAŘÍZENÍ; ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ; JEJICH ČÁSTI A SOUČÁSTI; PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU, PŘÍSTROJE PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI TELEVIZNÍHO OBRAZU A ZVUKU A ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚCHTO PŘÍSTROJŮ

Poznámky
1. Do této třídy nepatří:
a) převodové nebo dopravníkové pásy nebo řemeny z plastů kapitoly 39 nebo z vulkanizovaného kaučuku (číslo 4010); nebo jiné
výrobky používané ve strojích nebo mechanických nebo elektrických zařízeních nebo pro jiné technické účely,
z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého kaučuku (číslo 4016);
b) výrobky z přírodní nebo kompozitní usně (číslo 4205) nebo z kožešin (číslo 4303) používané ve strojích nebo mechanických
zařízeních nebo pro jiné technické účely;
c) kanety, cívky, potáče, kuželové cívky, dutinky, navíjecí bubny nebo podobné nosiče z jakéhokoliv materiálu (například
kapitola 39, 40, 44, 48 nebo třída XV);
d) děrné štítky pro žakárové nebo podobné stroje (například kapitola 39 nebo 48 nebo třída XV);
e) převodové nebo dopravníkové pásy nebo řemeny z textilních materiálů (číslo 5910) nebo jiné výrobky z textilních materiálů pro
technické účely (číslo 5911);
f) drahokamy nebo polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstituované) čísel 7102 až 7104 nebo výrobky vyrobené zcela
z těchto kamenů čísla 7116, kromě nenamontovaných, opracovaných safírů a diamantů pro přenosky (číslo 8522);
g) části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné
zboží z plastů (kapitola 39);
h) vrtné trubky (číslo 7304);
ij) nekonečné pásy z kovových drátů nebo pásků (třída XV);
k) výrobky kapitol 82 nebo 83;
l) výrobky třídy XVII;
m) výrobky kapitoly 90;
n) hodiny, hodinky nebo jiné výrobky kapitoly 91;
o) vyměnitelné nástroje čísla 8207 nebo kartáče používané jako části a součásti strojů (číslo 9603); podobné vyměnitelné nástroje se
zařazují podle převažujícího materiálu jejich pracovní části (například do kapitol 40, 42, 43, 45 nebo 59 nebo do čísel 6804
nebo 6909);
p) výrobky kapitoly 95; nebo
q) pásky do psacích strojů nebo podobné pásky, též na cívkách nebo v kazetách (zařazují se podle materiálu, ze kterého jsou
vyrobeny nebo do čísla 9612, jsou-li napuštěny tiskařskou barvou, inkoustem nebo jinak připraveny k předávání otisků).
2. S výhradou poznámky 1 k této třídě, poznámky 1 ke kapitole 84 a poznámky 1 ke kapitole 85 se části a součásti strojů (které nejsou
částmi nebo součástmi výrobků čísel 8484, 8544, 8545, 8546 nebo 8547) zařazují podle následujících pravidel:
a) části a součásti, které jsou zbožím zahrnutým v jakémkoliv z čísel kapitol 84 nebo 85 (jiném, než jsou čísla 8409, 8431, 8448,
8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 a 8548), se ve všech případech zařazují do svých příslušných čísel bez ohledu na
stroj, pro který jsou určeny;
b) ostatní části a součásti, jsou-li vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s konkrétním druhem stroje nebo s několika stroji téhož
čísla (včetně strojů čísel 8479 nebo 8543), se zařazují jako tyto stroje, ke kterým náleží, nebo do odpovídajících čísel 8409, 8431,
8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 nebo 8538. Avšak části a součásti, které jsou stejnou měrou vhodné pro použití zejména
s výrobky čísla 8517 a s výrobky čísel 8525 až 8528, se zařazují do čísla 8517;
c) všechny ostatní části a součásti se zařazují do odpovídajících čísel 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 nebo 8538,
nebo popřípadě do čísel 8487 nebo 8548.
3. Není-li stanoveno jinak, kombinované stroje sestávající ze dvou nebo více strojů sestavených společně do formy celku a jiné stroje
konstruované k vykonávání dvou nebo více funkcí, které se navzájem doplňují nebo střídají, se zařazují jako kdyby sestávaly pouze
z té části, která vykonává hlavní funkci charakterizující celek nebo jako by byly strojem, který vykonává hlavní funkci charakterizující
celek.
4. Jestliže stroj (včetně kombinace strojů) sestává z jednotlivých komponentů (též samostatných nebo vzájemně propojených potrubím,
převodovým zařízením, elektrickými kabely nebo jiným zařízením) určených k tomu, aby společně plnily jasně definovanou funkci
uvedenou v jednom z čísel kapitoly 84 nebo kapitoly 85, pak se celek zařazuje do čísla odpovídajícího této funkci.
5. Pro účely těchto poznámek se výrazem „stroj“ rozumí jakýkoliv stroj, strojní zařízení, přístroj nebo zařízení uvedené v číslech
kapitol 84 nebo 85.
Doplňkové poznámky
1. Nástroje a nářadí nezbytné pro montáž nebo údržbu strojů se zařazují spolu s těmito stroji, pokud jsou s nimi dodávány. Vyměnitelné nástroje
dodávané se stroji se rovněž zařazují spolu s nimi, pokud tvoří část běžného vybavení strojů a jsou s nimi také běžně prodávány.
2. Pokud to celní orgán požaduje, deklarant dodá, v rámci celního prohlášení, též dokument obsahující ilustrace (například instrukce, prospekty, stránku
z katalogu, fotografii) uvádějící běžný popis stroje, jeho použití a základní charakteristiku a, jedná-li se o nesmontovaný nebo rozložený stroj, popis
montáže a seznam obsahu různých souborů.
3. Na žádost deklaranta a za podmínek stanovených příslušnými celními orgány se ustanovení všeobecného pravidla 2 a) rovněž použije na stroje
dodávané v dílčích zásilkách.

TŘÍDA XVI

TŘÍDA XV-OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ

TŘÍDA XV-OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ

Všeobecné vysvětlivky
Odpad a šrot z neželezných kovů, který byl roztaven a odlit do ingotů, housek, bloků nebo podobných forem se zařazuje jako surový kov a ne jako odpad a šrot. V důsledku toho se zařazuje, například, do čísla 7601 (hliník), 7801 (olovo), 7901 (zinek) nebo do podpoložek 8104 11 00 nebo 8104 19 00 (hořčík).
Výraz „kov“ zahrnuje rovněž kov, který má amorfní (nekrystalickou) strukturu, jako je metalizované sklo a práškové metalurgické výrobky.

TŘÍDA XV-OBECNÉ KOVY A VÝROBKY Z OBECNÝCH KOVŮ

Poznámky
1. Do této třídy nepatří:
a) připravené barvy, inkousty nebo jiné výrobky na bázi kovových šupin (vloček) nebo prášku (čísel 3207 až 3210, 3212, 3213
nebo 3215);
b) ferocer nebo jiné pyroforické slitiny (číslo 3606);
c) pokrývky hlavy nebo jejich součásti čísla 6506 nebo 6507;
d) kostry deštníků nebo jiné výrobky čísla 6603;
e) zboží kapitoly 71 (například slitiny drahých kovů, obecné kovy plátované drahými kovy, bižuterie);
f) výrobky třídy XVI (stroje, mechanická zařízení a elektrické zboží);
g) smontované železniční nebo tramvajové koleje (číslo 8608) nebo jiné výrobky třídy XVII (vozidla, plavidla a čluny, letadla);
h) nástroje nebo přístroje třídy XVIII, včetně hodinových nebo hodinkových pružin;
ij) olověné broky připravené pro střelivo (číslo 9306) nebo jiné výrobky třídy XIX (zbraně a střelivo);
k) výrobky kapitoly 94 (například nábytek, pružinové kostry, svítidla a osvětlovací zařízení, světelné znaky, montované stavby);
l) výrobky kapitoly 95 (například hračky, hry, sportovní potřeby);
m) ruční síta, knoflíky, pera, držátka na tužky, hroty per nebo jiné výrobky kapitoly 96 (různé výrobky) nebo
n) výrobky kapitoly 97 (například umělecká díla).
2. V celé nomenklatuře se výrazem „části a součásti všeobecně použitelné“ rozumějí:
a) výrobky čísla 7307, 7312, 7315, 7317 nebo 7318 a podobné výrobky z jiných obecných kovů;
b) pružiny a pružinové listy z obecných kovů, jiné než hodinové nebo hodinkové pružiny (číslo 9114) a
c) výrobky čísel 8301, 8302, 8308, 8310 a rámy a rámečky a zrcadla z obecných kovů čísla 8306.
V kapitolách 73 až 76 a 78 až 82 (kromě čísla 7315) se odkazy na části a součásti nevztahují na části a součásti všeobecně použitelné,
jak jsou definovány výše.
S výhradou ustanovení předchozího odstavce a poznámky 1 ke kapitole 83 jsou výrobky kapitoly 82 nebo 83 vyloučeny z kapitol 72
až 76 a 78 až 81.
3. V celé nomenklatuře výraz „obecné kovy“ znamená: železo a ocel, měď, nikl, hliník, olovo, zinek, cín, wolfram, molybden, tantal,
hořčík, kobalt, bismut, kadmium, titan, zirkon, antimon, mangan, berylium, chrom, germanium, vanad, gallium, hafnium, indium,
niob, rhenium a thallium.
4. V celé nomenklatuře výraz „cermety“ znamená výrobky sestávající z mikroskopické heterogenní kombinace kovových částic
a keramických částic. Výraz „cermety“ zahrnuje též slinuté karbidy kovů (karbidy kovů slinuté s kovem).
5. Zařazování slitin (jiných než feroslitin a základních slitin, jak jsou definovány v kapitolách 72 a 74):
a) slitina obecných kovů se zařazuje jako slitina kovu, jehož hmotnost převažuje nad každým z ostatních kovů;
b) slitina složená z obecných kovů této třídy a z materiálů, které do této třídy nepatří, se považuje za slitinu z obecných kovů této
třídy, jestliže celková hmotnost těchto kovů je stejná nebo vyšší než celková hmotnost ostatních přítomných prvků;
c) v této třídě výraz „slitiny“ zahrnuje též slinuté směsi kovových prášků, heterogenní dokonale promísené směsi získané tavením
(jiné než cermety) a intermetalické sloučeniny.
6. Není-li stanoveno jinak, vztahuje se jakýkoliv odkaz v nomenklatuře na obecný kov též na slitiny, které se podle poznámky 5 zařazují
jako slitiny tohoto kovu.
7. Zařazování složených výrobků:
Kromě případů, kdy znění čísel stanoví jinak, se výrobky z obecných kovů (včetně výrobků ze smíšených materiálů považovaných
podle výkladových pravidel za výrobky z obecných kovů), které obsahují dva nebo více obecných kovů, považují za výrobky
z obecného kovu, jehož hmotnost převažuje nad hmotností každého z ostatních kovů.
Pro tyto účely:
a) se železo a ocel nebo různé druhy železa nebo oceli považují za jediný a tentýž kov;
b) je slitina považována za zcela složenou z toho kovu, který určuje její zařazení podle poznámky 5;
c) je cermet čísla 8113 považován za jediný obecný kov.
8. V této třídě mají následující výrazy uvedený význam:
a) Odpad a šrot:
kovový odpad a šrot vznikající při výrobě nebo mechanickém zpracování kovů a kovové předměty rozhodně nepoužitelné jako
takové pro jejich zlomení, rozbití, opotřebení nebo z jiných důvodů.
b) Prášek:
produkty, u kterých 90 % hmotnostních nebo více propadne sítem s velikostí ok 1 mm.

TŘÍDA XV

KAPITOLA 70-SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY

KAPITOLA 70-SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY

Všeobecné vysvětlivky
Výraz „optické sklo“ zahrnuje různé typy speciálního skla používaného při výrobě optických přístrojů, zejména pro použití např. ve fotografii, astronomii, mikroskopii, navigaci, zbraňových systémech (teleskopické zaměřovače atd.), laboratorních zařízeních a pro výrobu určitých typů oftalmologických čoček ke korekci zrakových vad. Existuje široká škála optických skel, ale jejich obvyklým společným znakem je jejich výrazná (extremní) průhlednost a čistota, ačkoliv někdy jsou zabarveny tak, že do jisté míry pohlcují určité frekvence světla. Jsou dokonale homogenní, tj. normálně bez bublinek nebo nerovností a oproti ostatním typům skla mají mimořádné indexy lomu.
Tabule skla zasazené do dřevěných rámů, kovových rámů atd., ztratily podstatný charakter skla a patří do různých čísel, například:
1. k zarámování obrazů (čísla 4414 00, 8306 atd.);
2. pro stroje nebo vozidla (třída XVI nebo XVII);
3. do dveří, oken budov atd. (čísla 4418, 7610 atd.).

KAPITOLA 70-SKLO A SKLENĚNÉ VÝROBKY

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) výrobky čísla 3207 (například sklotvorné smalty a glazury, skleněné frity, jiná skla ve formě prášku, granulí nebo vloček);
b) výrobky kapitoly 71 (například bižuterie);
c) kabely z optických vláken čísla 8544, elektrické izolátory (číslo 8546) nebo elektroizolační části a součásti čísla 8547;
d) optická vlákna, opticky opracované optické články, hypodermické injekční stříkačky, umělé oči, teploměry, barometry, hustoměry
a ostatní výrobky kapitoly 90;
e) svítidla nebo osvětlovací zařízení, světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevně
připojeným světelným zdrojem, jakož i jejich části a součásti čísla 9405;
f) hračky, hry, sportovní potřeby, ozdoby na vánoční stromky nebo jiné výrobky kapitoly 95 (vyjma skleněných očí bez mechanismu
pro panenky nebo pro jiné výrobky kapitoly 95); nebo
g) knoflíky, montované termosky, rozprašovače voňavek nebo podobné rozprašovače nebo jiné výrobky kapitoly 96.
2. Pro účely čísel 7003, 7004 a 7005:
a) sklo se nepovažuje za „opracované“, i když bylo podrobeno některým operacím před jeho chlazením;
b) přiřezávání skla do tvarů neovlivňuje jeho zařazení do tabulového skla;
c) se výrazem „absorpční, reflexní nebo nereflexní vrstva“ rozumí mikroskopicky tenký povlak kovu nebo chemické sloučeniny
(například oxidu kovu), který absorbuje například infračervené záření nebo zlepšuje odrazové vlastnosti skla, přičemž je zachován
jistý stupeň průhlednosti nebo průsvitnosti, nebo který zabraňuje povrchu skla odrážet světlo.
3. Výrobky uvedené v čísle 7006 zůstávají zařazeny v tomto čísle, též pokud mají charakter hotových výrobků.
4. Pro účely čísla 7019 se výrazem „skleněná vlna“ rozumí:
a) minerální vlna obsahující nejméně 60 % hmotnostních oxidu křemičitého (SiO2);
b) minerální vlna obsahující méně než 60 % hmotnostních oxidu křemičitého (SiO2), avšak obsahující více než 5 % hmotnostních
alkalického oxidu (K2O nebo Na2O) nebo více než 2 % hmotnostních oxidu boritého (B2O3).
Minerální vlna, která nesplňuje výše uvedené podmínky, patří do čísla 6806.
5. V celé nomenklatuře výraz „sklo“ zahrnuje též tavený křemen a jiné křemenné sklo.
Poznámka k položkám
1. Pro účely položek 7013 22, 7013 33, 7013 41 a 7013 91 se výrazem „olovnatý křišťál“ rozumí pouze sklo obsahující nejméně 24 %
hmotnostních oxidu olovnatého (PbO).

KAPITOLA 70

KAPITOLA 64-OBUV, KAMAŠE A PODOBNÉ VÝROBKY; ČÁSTI A SOUČÁSTI TĚCHTO VÝROBKŮ

KAPITOLA 64-OBUV, KAMAŠE A PODOBNÉ VÝROBKY; ČÁSTI A SOUČÁSTI TĚCHTO VÝROBKŮ

Všeobecné vysvětlivky
1. Pro definici výrazů „zevní podešev“ a „svršek“ viz všeobecné vysvětlivky k HS k této kapitole, odstavce C) a D).
Kromě toho se u „svršků“ sestávajících ze dvou nebo více materiálů (poznámka 4 a) a doplňková poznámka 1 ke kapitole 64), použijí následující ustanovení:
a) „Svršek“ je ta část obuvi, která pokrývá strany a horní část chodidla a rovněž může pokrývat nohu. Dosahuje až dolů a je připevněn k podešvi. Může dokonce přecházet do podešve.
Základními materiály, které tvoří svršek, jsou takové materiály, jejichž povrch je částečně nebo zcela odkryt na vnějším povrchu obuvi. Proto podšívka není svrškem. Materiály svršku jsou mezi sebou navzájem připevněny.
Po odstranění doplňků a výztuh, když se počítá celkový povrch části materiálů tvořících svršek, se nezapočítávají ty části, které se nacházejí pod překrývajícími se částmi, kde byly materiály k sobě navzájem připevněny.
Například, useň (A), textilní materiál (B), část (C) je část textilního materiálu (B), která se nachází pod překrývající usní (A). Když se počítá celkový povrch materiálů tvořících svršek, nezapočítává se textilní část (C).
Nezapočítávají se žádné zapínací systémy, např. tkaničky, zapínací proužek suchého zipu atd. (viz všeobecné vysvětlivky k HS k této kapitole, část D), poslední odstavec).
b) „Podšívka“ může být vyrobena z jakýchkoliv materiálů. Může sestávat z jednoho nebo z více materiálů. Podšívka je v kontaktu s chodidlem a slouží jako vycpávka, ochrana nebo pouze jako ozdoba. Podšívka není odkryta na vnějším povrchu obuvi, s výjimkou vycpávky např. okolo horního okraje.
c) „Doplňky“ a „výztuhy“ jsou definovány v poznámce 4 a) ke kapitole 64 a v doplňkové poznámce 1 ke kapitole 64 a ve všeobecných vysvětlivkách k HS, část D), poslední odstavec.
Doplňky mají všeobecně ozdobnou funkci a výztuhy mají ochrannou nebo zpevňovací funkci. Jelikož jsou výztuhy příslušenstvím svršku, které mu dodávají dodatečnou pevnost, jsou připevněny k vnějšímu povrchu svršku a ne pouze k podšívce. Malá část podšívky se však může objevit pod výztuhou za předpokladu, že se tím nesníží její vyztužovací funkce. Výztuhy nebo doplňky mohou být, kromě svršku, rovněž připevněny k podešvi nebo mohou jít až do podešve. Materiál se nepovažuje za doplňky nebo výztuhy, ale považuje se za část svršku, za předpokladu, že způsob spojení spodních materiálů není trvalý (šití je příkladem trvalého způsobu spojení).
Ve smyslu poznámky 4 a) mohou být „podobným příslušenstvím“ rovněž např. loga nebo ozdoby špiček.
Při určování materiálu „svršku“ se nebere v úvahu částečně či zcela zakrytý jazyk (vnitřní jazyk).
Viz obrázek níže, kde je vnitřní jazyk označen přerušovanou čarou.
Obrázky a text níže ukazují příklady jak stanovit materiál „svršku“:
Bota na obrázcích výše je bota z usně a textilie. Aby bylo možno stanovit materiál „svršku“ ve smyslu kapitoly 64 a vyřadit „doplňky“ a „výztuhy“, bylo provedeno následující posouzení:
1 a 2. Odstranění usňové ozdoby špičky (1) a příštipku na špičce (2) odhalilo spodní textilní materiál (který není podšívkou). Vzhledem k tomu, že tyto části usně (1 a 2) mají ochranou funkci, považují se za výztuhy. Jelikož textilní materiál pod částmi usně (1 a 2) je částečně odkryt na povrchu, započítává se textilní materiál jako část svršku.
3. Odstranění části usně (3) odhalilo část textilie (na obrázku označené jako A) a část podšívkového materiálu umístěného pod částí 3. Vzhledem k tomu, že se textilie neprostírá zcela pod částí 3, vzhledem k tomu, že podšívka se nepovažuje za svršek, a jelikož je pod usní především podšívka, nevyztužuje tato část usně žádný svrchní materiál, a započítává se tak jako část svršku.
4. Tato část usně (4) byla našita na část textilie a též překrývá (A) část 3 usně. Vzhledem k tomu, že pod částí (4) je částečně odkrytý textilní materiál a pod překrytím (A) je částečně odkrytá část z usně (3), a jelikož část z usně (4) dodává dodatečnou pevnost straně svršku, část (4) se považuje za výztuhu. Tedy, část z usně (3) a textilní materiál pod částí (4), s výjimkou textilní části pod částí (3), se započítávají jako části svršku.
5. Odstranění této části z usně (5) odhalilo částečně odkrytý spodní textilní materiál. Vzhledem k tomu, že část z usně (5) je výztuhou svrškové části paty a jelikož je pod ní částečně odkrytý textilní materiál, useň se považuje za výztuhu.
6. Odstranění překrytí paty z usně (6) odhalilo část podšívkového materiálu a částečně odkrytý textilní materiál. Vzhledem k tomu, že se textilie neprostírá zcela pod usní, překrytí paty z usně (6) nemá výztužnou funkci pro materiál svršku, a proto se započítává jako část svršku (a ne jako výztuha).
7. Odstranění této části z usně (7) odhalilo pod ní částečně odkrytý textilní materiál. Vzhledem k tomu, že část z usně (7) dodává dodatečnou pevnost straně svršku, považuje se useň za výztuhu.
8. Odstranění loga z usně (8) odhalilo pod ním částečně odkrytý textilní materiál. Proto, a jelikož logo je „podobným příslušenstvím“ ve smyslu poznámky 4 a) ke kapitole 64, nejedná se o část svršku.
Po vypočítání procent částí z usně a procent textilních částí, které byly identifikovány jako části svršku, převažuje textilie (70 % textilního materiálu). Bota proto bude zařazena jako obuv se svrškem z textilních materiálů.
2. Výraz „kaučuk“ je definován v poznámce 1 ke kapitole 40 pro celou kombinovanou nomenklaturu; poznámka 3 a) k této kapitole, rozšiřuje rozsah tohoto výrazu pro účely této kapitoly.
3. Výraz „plasty“ je definován v poznámce 1 ke kapitole 39 pro celou kombinovanou nomenklaturu; poznámka 3 a) k této kapitole, rozšiřuje rozsah tohoto výrazu pro účely této kapitoly.
4. Pro účely této kapitoly je výraz „useň“ definován v poznámce 3 b) ke kapitole 64.
5. Výraz „textilní materiály“ je definován ve všeobecných vysvětlivkách k HS, části E) a F). Tedy, vlákna (např. textilní postřižky), nitě, textilie, plsti, netkané textilie, motouzy, šňůry, provazy, lana atd., jak jsou definovány v kapitolách 50 až 60, jsou „textilními materiály“ ve smyslu kapitoly 64. Pokud jde o textilie kapitoly 59, poznámky ke kapitole 59 jsou použitelné pouze s výhradou ustanovení poznámky 3 a) ke kapitole 64.

KAPITOLA 64-OBUV, KAMAŠE A PODOBNÉ VÝROBKY; ČÁSTI A SOUČÁSTI TĚCHTO VÝROBKŮ

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) jednorázové prostředky ke krytí nohou nebo obuv vyrobená z lehkých nebo málo odolných materiálů (například z papíru,
z plastových fólií) bez připevněných podešví. Tyto výrobky se zařazují podle jejich základního materiálu;
b) obuv z textilního materiálu bez přilepené, přišité nebo jinak upevněné nebo nahoře aplikované zevní podešve (třída XI);
c) obnošená obuv čísla 6309;
d) výrobky z osinku (azbestu) (číslo 6812);
e) ortopedická obuv nebo jiné ortopedické prostředky nebo jejich části a součásti (číslo 9021); nebo
f) obuv mající povahu hraček nebo obuv s připevněnými bruslemi nebo kolečkovými bruslemi; chrániče holení nebo podobné
ochranné sportovní potřeby (kapitola 95).
2. Pro účely čísla 6406 výraz „části a součásti“ nezahrnuje obuvnické kolíčky (floky), chrániče, očka, háčky, přezky, ozdoby, prýmky,
tkaničky, střapce a jiné lemovky (které se zařazují do svých odpovídajících čísel) nebo knoflíky nebo jiné zboží čísla 9606.
3. Pro účely této kapitoly:
a) výrazy „kaučuk“ a „plasty“ zahrnují tkaniny nebo jiné textilní výrobky s vnější vrstvou z kaučuku nebo plastu viditelnou pouhým
okem; pro účely tohoto ustanovení se nebere v úvahu žádná výsledná změna barvy; a
b) výraz „useň“ označuje zboží čísel 4107 a 4112 až 4114.
4. S výhradou ustanovení poznámky 3 k této kapitole:
a) za svrškový materiál se považuje základní materiál, který pokrývá největší plochu povrchu, nehledě na doplňky nebo výztuhy, jako
jsou obruby, chrániče kotníků, ozdoby, přezky a spony, poutka, očka nebo podobné příslušenství;
b) za základní materiál zevní podešve se považuje materiál, jehož plocha stýkající se se zemí je největší, nehledě na doplňky nebo
výztuhy, jako jsou špičky, hřeby, kolíky, cvoky, chrániče nebo podobné příslušenství.
Poznámka k položkám
1. Pro účely položek 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 a 6404 11 se výraz „sportovní obuv“ používá pouze pro:
a) obuv, která je určena k provádění sportovní činnosti a je nebo může být opatřena špičkami, hřeby, kolíky, sponkami, pružinami
apod.;
b) bruslařská obuv, lyžařská obuv, běžkařská obuv, obuv pro snowboard, zápasnická obuv, boxerská obuv a cyklistická obuv.
Doplňkové poznámky
1. Ve smyslu poznámky 4 písm. a) jsou za „výztuhy“ považovány všechny kusy materiálů (např. plasty nebo useň) připevněné ke svrchnímu materiálu
svršku, aby jej dodatečně zpevnily, též připevněné k podešvi. Po odstranění výztuh musí mít viditelný materiál znaky svrchního, nikoli podšívkového
materiálu, a dostatečně chodidlo držet, aby uživatel mohl obuv se zachovaným původním upevňovacím systémem používat k chůzi.
Pro určení základního svrchního materiálu se musí brát v úvahu části pokryté doplňky a/nebo výztuhami.
2. Ve smyslu poznámky 4 písm. b), jedna nebo více vrstev textilního materiálu, který nemá charakteristiku obvykle požadovanou pro normální použití
zevních podešví (např. odolnost, trvanlivost, pevnost apod.), se neberou na zřetel pro klasifikační účely.

KAPITOLA 64