9004000000 80-Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky

9004-Brýle (korekční, ochranné nebo jiné) a podobné výrobky

Šňůrky, řetízky a podobné výrobky (například „šňůrky na brýle“ nebo „řetízky na brýle“) určené pro výrobky tohoto čísla, též s ouškem na koncích, nesmějí být považovány za části ani součásti ani příslušenství, neboť nejsou neoddělitelnou součástí těchto výrobků ani neslouží k jejich doplnění či k vylepšení jejich funkčnosti. Proto je třeba je zařadit podle materiálu, ze kterého jsou vyrobeny (například do čísla 5609, 6307, 7117, 7315 nebo 7616).

9004