9022120000 80-Počítačové tomografické přístroje

9022 12 00-Počítačové tomografické přístroje

Viz vysvětlivky k HS k položce 9022 12.
Avšak, systémy pro záznam obrazu, které neobsahují rentgenový přístroj a které digitalizují, editují a ukládají analogové obrazové signály dodávané vnější videokamerou, patří do čísla 8543. V podstatě se skládají z analogově-digitálního převodníku, procesního počítače, monitorů a magnetické páskové nebo diskové paměti.

9022 12

9017000000 80-Kreslicí (rýsovací), označovací nebo matematické počítací nástroje a přístroje (například kreslicí (rýsovací) stroje, pantografy, úhloměry, kreslicí (rýsovací) soupravy, logaritmická pravítka, počítací kotouče); ruční délková měřidla (například měřicí tyče a měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá

9017-Kreslicí (rýsovací), označovací nebo matematické počítací nástroje a přístroje (například kreslicí (rýsovací) stroje, pantografy, úhloměry, kreslicí (rýsovací) soupravy, logaritmická pravítka, počítací kotouče); ruční délková měřidla (například měřicí tyče a měřicí pásma, mikrometry, posuvná měřítka), jinde v této kapitole neuvedená ani nezahrnutá

9017

8525801940 80-Montážní celek pro kamery používané v přenosných počítačích (noteboocích), o rozměrech až 15 x 25 x 25 mm, zahrnující obrazové čidlo, objektiv a procesor pro zpracování barev, s rozlišením obrazu až 1 600 x 1 200 pixelů, s kabelem a/nebo krytem nebo bez nich, upevněný na stojanu nebo nikoli, s čipem LED nebo bez něj

8525 80 11 až 8525 80 99-Televizní kamery, digitální fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry)

Viz vysvětlivky k HS k číslu 8525, část B).
Do těchto podpoložek nepatří elektronická čtecí zařízení pro osoby s postižením zraku (viz vysvětlivky k podpoložce 8543 70 90).

8525 80 19 40

8470000000 80-Počítací stroje a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi; účtovací stroje, frankovací stroje, stroje na vydávání lístků a podobné stroje, vybavené počítacím zařízením; registrační pokladny

8470-Počítací stroje a kapesní přístroje k záznamu, vyvolání a zobrazení údajů s výpočetními funkcemi; účtovací stroje, frankovací stroje, stroje na vydávání lístků a podobné stroje, vybavené počítacím zařízením; registrační pokladny

8470