9405000000 80-Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů, a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným světelným zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté

9405-Svítidla a osvětlovací zařízení, včetně reflektorů a světlometů, a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté; světelné reklamy, světelné znaky, světelné ukazatele a podobné výrobky s nesnímatelným pevným světelným zdrojem a jejich části a součásti, jinde neuvedené ani nezahrnuté

9405

KAPITOLA 94-NÁBYTEK; LŮŽKOVINY, MATRACE, VLOŽKY DO POSTELÍ, POLŠTÁŘE A PODOBNÉ VYCPÁVANÉ VÝROBKY; SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ, JINDE NEUVEDENÁ ANI NEZAHRNUTÁ; SVĚTELNÉ ZNAKY, SVĚTELNÉ UKAZATELE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY

KAPITOLA 94-NÁBYTEK; LŮŽKOVINY, MATRACE, VLOŽKY DO POSTELÍ, POLŠTÁŘE A PODOBNÉ VYCPÁVANÉ VÝROBKY; SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ, JINDE NEUVEDENÁ ANI NEZAHRNUTÁ; SVĚTELNÉ ZNAKY, SVĚTELNÉ UKAZATELE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY

KAPITOLA 94-NÁBYTEK; LŮŽKOVINY, MATRACE, VLOŽKY DO POSTELÍ, POLŠTÁŘE A PODOBNÉ VYCPÁVANÉ VÝROBKY; SVÍTIDLA A OSVĚTLOVACÍ ZAŘÍZENÍ, JINDE NEUVEDENÁ ANI NEZAHRNUTÁ; SVĚTELNÉ ZNAKY, SVĚTELNÉ UKAZATELE A PODOBNÉ VÝROBKY; MONTOVANÉ STAVBY

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) matrace, podušky a polštáře nafukovací (pneumatické) nebo k plnění vodou, kapitol 39, 40 nebo 63;
b) zrcadla určená k umístění na podlahu nebo na zem (například toaletní zrcadla) čísla 7009;
c) výrobky kapitoly 71;
d) části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV), podobné zboží
z plastů (kapitola 39) nebo trezory čísla 8303;
e) nábytek, který je speciálně konstruovaný jako součást chladicích nebo mrazicích zařízení čísla8418; nábytek speciálně
konstruovaný pro šicí stroje (číslo 8452);
f) svítidla nebo osvětlovací zařízení kapitoly 85;
g) nábytek speciálně konstruovaný jako části a součásti přístrojů čísla 8518 (číslo 8518), čísel 8519 nebo 8521 (číslo 8522) nebo
čísel 8525 až 8528 (číslo 8529);
h) výrobky čísla 8714;
ij) zubolékařská křesla s vestavěnými zubolékařskými přístroji čísla 9018 a zubolékařskými plivátky (číslo 9018);
k) výrobky kapitoly 91 (například hodiny a pouzdra hodin); nebo
l) nábytek nebo svítidla nebo osvětlovací zařízení, mající povahu hraček (číslo 9503), kulečníkové stoly nebo nábytek speciálně
konstruovaný pro hry (číslo 9504), jakož i nábytek pro kouzelnické triky a dekorační výrobky (jiné než elektrické girlandy) jako
jsou lampiony (číslo 9505).
2. Výrobky (jiné než části a součásti) uvedené v číslech 9401 až 9403 se zařazují do těchto čísel pouze, pokud jsou určeny pro umístění
na podlahu nebo na zem.
Do těchto čísel však patří, i pokud jsou určeny k zavěšení, připevnění na stěnu nebo položení na sebe:
a) skříně, knihovny, jiný policový nábytek (včetně jednotlivých polic předložených s konzolami pro upevnění na zeď) a sektorový
nábytek;
b) sedadla a lůžka.
3. A) V číslech 9401 až 9403 se odkaz na části a součásti nevztahuje na desky (též nařezané do tvaru, avšak nekombinované s jinými
částmi nebo součástmi) ze skla (včetně zrcadel), z mramoru, kamene nebo jakýchkoli jiných materiálů uvedených v kapitolách 68
nebo 69.
B) Výrobky čísla 9404, předkládané samostatně, se nezařazují do čísel 9401, 9402 nebo 9403 jako části a součásti.
4. Ve smyslu čísla 9406 se výrazem „montované stavby“ rozumějí stavby dokončené v továrně nebo dodávané v podobě stavebních dílů
předkládaných společně, které mají být smontovány na místě, jako jsou ubytovny, dílenské objekty, kanceláře, školy, obchody, kolny,
garáže nebo podobné stavby.

KAPITOLA 94

KAPITOLA 96-RŮZNÉ VÝROBKY

KAPITOLA 96-RŮZNÉ VÝROBKY

KAPITOLA 96-RŮZNÉ VÝROBKY

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) tužky pro kosmetické nebo toaletní účely (kapitola 33);
b) výrobky kapitoly 66 (například části a součásti deštníků nebo vycházkových holí);
c) bižuterie (číslo 7117);
d) části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné
zboží z plastů (kapitola 39);
e) nožířské nebo jiné výrobky kapitoly 82 s rukojetěmi nebo s jinými částmi a součástmi z řezbářských nebo formovacích
materiálů; do čísla 9601 nebo 9602 však patří samostatně předkládané rukojeti nebo jiné části a součásti takových výrobků;
f) výrobky kapitoly 90 (například obruby a obroučky na brýle (číslo 9003), rýsovací pera (číslo 9017), kartáčky speciálně určené
pro použití v zubolékařství nebo pro lékařské, chirurgické nebo zvěrolékařské účely (číslo 9018));
g) výrobky kapitoly 91 (například pouzdra hodin nebo hodinek);
h) hudební nástroje, jejich části, součásti nebo příslušenství (kapitola 92);
ij) výrobky kapitoly 93 (zbraně a jejich části a součásti);
k) výrobky kapitoly 94 (například nábytek, svítidla a osvětlovací zařízení);
l) výrobky kapitoly 95 (hračky, hry, sportovní potřeby) nebo
m) umělecká díla, sběratelské předměty nebo starožitnosti (kapitola 97).
2. V čísle 9602, výraz „rostlinné nebo nerostné řezbářské materiály“ znamená:
a) tvrdá jádra, zrnka, skořápky a ořechy a podobné rostlinné materiály používané pro řezbářství (například rostlinná slonovina nebo
ořechy palmovníku dum);
b) jantar, mořská pěna, aglomerovaný jantar a aglomerovaná mořská pěna, jakož i gagát (černý jantar) a nerostné látky gagátu
(černému jantaru) podobné.
3. V čísle 9603 se výrazem „připravené kartáčové svazečky k výrobě kartáčnických výrobků“ rozumějí nezasazené svazečky chlupů,
rostlinných vláken nebo jiných materiálů, připravené k výrobě košťat, smetáčků, štětců, štětek, kartáčů nebo kartáčků nebo vyžadující
k tomuto účelu pouze drobné další opracování jako zarovnání nebo zabroušení konců.
4. Výrobky této kapitoly, jiné než čísel 9601 až 9606 nebo 9615, zůstávají zařazeny v této kapitole, i když jsou zcela nebo zčásti
z drahých kovů nebo kovů plátovaných drahými kovy, z přírodních nebo uměle pěstovaných perel nebo z drahokamů nebo
polodrahokamů (přírodních, syntetických nebo rekonstituovaných). Do čísel 9601 až 9606 a 9615 však patří výrobky, u kterých
přírodní nebo uměle pěstované perly, drahokamy nebo polodrahokamy (přírodní, syntetické nebo rekonstituované), drahé kovy nebo
kovy plátované drahými kovy tvoří pouze jednoduché ozdoby nebo nevýznamné příslušenství.
Doplňková poznámka
1. Podpoložky 9619 00 71 až 9619 00 89 zahrnují zboží z papíroviny, papíru, buničité vaty nebo pásů zplstěných buničinových vláken.
Tyto podpoložky zahrnují také složené zboží sestávající z:
a) vnitřní vrstvy (například z netkaných textilií) určené k odvádění tekutiny od pokožky uživatele a k předcházení odření;
b) savého jádra pro hromadění a uchovávání tekutiny až do doby odstranění výrobku;
c) vnější vrstvy (například z plastů), jež má zamezit úniku tekutiny ze savého jádra.

KAPITOLA 96

KAPITOLA 90-OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KAPITOLA 90-OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

KAPITOLA 90-OPTICKÉ, FOTOGRAFICKÉ, KINEMATOGRAFICKÉ, MĚŘICÍ, KONTROLNÍ, PŘESNÉ, LÉKAŘSKÉ NEBO CHIRURGICKÉ NÁSTROJE A PŘÍSTROJE; JEJICH ČÁSTI, SOUČÁSTI A PŘÍSLUŠENSTVÍ

Poznámky
1. Do této kapitoly nepatří:
a) výrobky používané ve strojích, přístrojích nebo pro jiné technické účely, z vulkanizovaného kaučuku, jiného než tvrdého
kaučuku (číslo 4016), z přírodní nebo kompozitní usně (číslo 4205) nebo z textilních materiálů (číslo 5911);
b) podpůrné pásy nebo jiné podpůrné výrobky z textilních materiálů, jejichž schopnost k podpoře nebo držení orgánu je založena
výhradně na jejich elastičnosti (například pásy pro těhotné ženy, obvazové pásy hrudníku, obvazové pásy břišní krajiny,
podpůrné výrobky pro klouby nebo svaly) (třída XI);
c) žáruvzdorné výrobky čísla 6903; keramické výrobky pro laboratorní, chemické nebo jiné technické účely čísla 6909;
d) opticky neopracovaná skleněná zrcadla čísla 7009 nebo zrcadla z obecných kovů nebo z drahých kovů, která nemají povahu
optických článků (číslo 8306 nebo kapitola 71);
e) zboží čísel 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 nebo 7017;
f) části a součásti všeobecně použitelné, jak jsou definovány v poznámce 2 ke třídě XV, z obecných kovů (třída XV) nebo podobné
zboží z plastů (kapitola 39);
g) čerpadla vybavená měřicím zařízením čísla 8413; váhy na počítání nebo kontrolu, jakož i závaží předkládaná samostatně (číslo
8423); zdvihací nebo manipulační zařízení (čísla 8425 až 8428); řezačky na papír, kartón nebo lepenku všech druhů (číslo
8441); zařízení pro nastavení pracovních dílců nebo nástrojů na obráběcích strojích, čísla 8466, včetně zařízení s optickým
zařízením pro čtení stupnice (například tzv. „optické“ dělicí hlavy), avšak kromě čistě optických zařízení (například dostřeďovací
a zaměřovací dalekohledy); počítací stroje (číslo 8470); ventily a ostatní zařízení (čísla 8481); stroje, přístroje a zařízení (včetně
přístrojů pro promítání nebo realizaci předloh obvodů na citlivé (senzitivní) polovodičové materiály) čísla 8486;
h) světlomety pro jízdní kola nebo motorová vozidla (číslo 8512); přenosná elektrická svítidla čísla 8513; kinematografické přístroje
pro záznam, reprodukci nebo opakovaný záznam zvuku (číslo 8519); snímače zvuku (číslo 8522); televizní kamery, digitální
fotoaparáty a videokamery se záznamem obrazu i zvuku (kamkordéry) (číslo 8525); radiolokační a radiosondážní přístroje
(radary), radionavigační přístroje a radiové přístroje pro dálkové řízení (číslo 8526); konektory pro optická vlákna, pro svazky
optických vláken nebo pro kabely z optických vláken (číslo 8536); číslicové ovládací přístroje čísla 8537; žárovky pro světlomety,
tzv. „zapečetěné světlomety“ čísla 8539; kabely z optických vláken čísla 8544;
ij) světlomety čísla 9405;
k) výrobky kapitoly 95;
l) duté míry, které se zařazují podle povahy materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, nebo
m) cívky, bubny nebo podobné nosiče (které se zařazují podle povahy materiálu, ze kterého jsou vyrobeny, například do čísla 3923
nebo do třídy XV).
2. S výhradou výše uvedené poznámky 1 se části, součásti a příslušenství strojů, přístrojů, nástrojů nebo výrobků této kapitoly zařazují
podle následujících pravidel:
a) části, součásti a příslušenství, které jsou zbožím zahrnutým v jakémkoliv z čísel této kapitoly nebo kapitol 84, 85 nebo 91 (jiném,
než je číslo 8487, 8548 nebo 9033), se ve všech případech zařazují do jejich příslušných čísel bez ohledu na stroje, přístroje nebo
nástroje, pro které jsou určeny;
b) ostatní části, součásti a příslušenství, jsou-li vhodné pro použití výhradně nebo hlavně s konkrétním druhem stroje, nástroje nebo
přístroje nebo s několika stroji, nástroji nebo přístroji téhož čísla (včetně strojů, nástrojů nebo přístrojů čísla 9010, 9013 nebo
9031), se zařazují jako tyto stroje, nástroje nebo přístroje;
c) všechny ostatní části, součásti a příslušenství se zařazují do čísla 9033.
3. Ustanovení poznámek 3 a 4 ke třídě XVI platí též pro tuto kapitolu.
4. Do čísla 9005 nepatří zaměřovací dalekohledy k upevnění na zbraně, periskopy pro ponorky nebo tanky nebo dalekohledy pro stroje,
přístroje, nástroje nebo zařízení této kapitoly nebo třídy XVI; takovéto optické zaměřovače a dalekohledy se zařazují do čísla 9013.
5. Měřicí nebo kontrolní optické nástroje, přístroje nebo stroje, které lze zařadit jak do čísla 9013, tak i do čísla 9031, se zařazují do čísla
9031.
6. Pro účely čísla 9021 výraz „ortopedické pomůcky a přístroje“ znamená pomůcky a přístroje určené k:
— prevenci nebo nápravě tělesných deformit nebo
— podpírání či držení částí těla po prodělané nemoci, operaci nebo po úrazu.
Ortopedické pomůcky a přístroje zahrnují též obuv a speciální vložky do bot konstruované k nápravě ortopedických potíží, za
předpokladu, že jsou buď 1. vyrobeny na míru, nebo 2. vyrobeny ve velkém, předkládané jednotlivě a nikoli v párech, a konstruované
tak, že je lze obout na každou nohu stejně (jak na pravou, tak na levou).
7. Do čísla 9032 patří pouze:
a) nástroje a přístroje pro automatickou kontrolu a regulaci průtoku, hladiny, tlaku či jiných proměnných charakteristik kapalin nebo
plynů anebo pro automatickou kontrolu a regulaci teploty, bez ohledu na to, zda jejich činnost závisí nebo nezávisí na elektrickém
jevu, který se mění podle automaticky kontrolovaného a regulovaného činitele, které jsou určeny převádět tento činitel do
požadované hodnoty a udržovat ho v požadované hodnotě, stabilizované proti odchylkám, prostřednictvím nepřetržitého nebo
periodického měření jeho aktuální hodnoty, a
b) automatické regulátory elektrických veličin, jakož i nástroje nebo přístroje pro automatickou kontrolu a regulaci neelektrických
veličin, jejichž činnost závisí na elektrickém jevu, který se mění podle automaticky kontrolovaného a regulovaného činitele, které
jsou určeny převádět tento činitel do požadované hodnoty a udržovat ho v požadované hodnotě, stabilizované proti odchylkám,
prostřednictvím nepřetržitého nebo periodického měření jeho aktuální hodnoty.
Doplňková poznámka
1. Ve smyslu podpoložek , 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9015 80 11, 9015 80 19, 9024 10 11, 9024 10 13,
9024 10 19, 9024 80 11, 9024 80 19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10,
9027 80 11, 9027 80 13, 9027 80 17, 9030 20 91, 9030 33 10, 9030 89 30, 9031 80 32, 9031 80 34, 9031 80 38 a 9032 10 20,
výraz „elektronické“ označuje nástroje a přístroje, do kterých je zabudován jeden nebo více výrobků čísla 8540, 8541 nebo 8542, avšak pro účely
této poznámky nelze brát v úvahu výrobky čísla 8540, 8541 nebo 8542, jejichž výhradní funkcí je usměrňování napětí nebo které jsou pouze částí
energetického napájení těchto nástrojů nebo přístrojů.

KAPITOLA 90